อัตราส่วนเเละร้อยละ

อัตราส่วน  และ ความหมายของอัตราส่วน


อัตราส่วน ชั่งตวงวัด

          ความหมาย         ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณสองปริมาณ   หรือมากกว่านั้นอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้

          กล่าวง่ายๆ เพื่อความเข้าใจว่า อัตาส่วนบอกถึง การเปรียบเทียบของสิ่งต่าง ๆ
                เช่น ความกว้าง  :  ความยาว   
ตัวอย่าง             กล่อง กว้าง  30 ซ.ม ยาว  50 ซ.ม.       เขียนแทนด้วย      30: 50    หรือ   30div50    

                                                                   ระยะทาง : เวลา  

 ตัวอย่าง             เดินทาง  120  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ช.ม.   เขียนแทนด้วย   120 : 2    หรือ  120หาร2

จำนวน : ราคา     

 ตัวอย่าง             ซื้อไข่     15  ใบ ราคา  50 บาท           เขียนแทนด้วย    15:50     หรือ   15หาร50  

                      ในชีวิตประจำวันของเรา   มี อัตราส่วน มาเกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆมากมายเราวสามารถเขียน  ในรูป อัตราส่วน   a :  b  หรือ แบบเศษส่วน   aหารb    ก็สามารถทำได้


ข้อสังเกตุ      ในการทำโจทย์ เมื่อต้องการ เปลี่ยนเป็นรูปอัตราส่วนควรแปลงหน่วย เป็นหน่วยการนับ ชนิดเดียวกัน